Bijzondere ALV

Beste sportvrienden en – vriendinnen,

Morgenavond 10 juni 2021 om 20:00 vindt er een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. Alle leden en ouders van jeugdleden tot 16 jaar zijn van harte uitgenodigd.

Deze vergadering zal online gehouden worden middels het programma Microsoft Teams. De link naar de vergadering en instructies hoe u de vergadering kunt bijwonen zullen vandaag per mail worden toegestuurd.

Ontvangt u vandaag geen mail, neem dan contact op via bestuur@svvaassen.nl

Agenda

  1. Opening vaststelling agenda;
  2. Wens bestuur: Verduurzaming middels LED-verlichting – uitwerking
  3. Ingezet traject; aanbesteding
  4. Begroting en terugverdientijd
  5. Subsidie-aanvraag, BOSA en Rabo-fonds
  6. Financiering, eigen middelen / SV Vaassen-fonds / lening
  7. Besluitvorming
  8. Overig / rondvraag
  9. Sluiting.

Graag tot morgenavond,

Bestuur S.V. Vaassen

Geef een antwoord