Meerjarenplan duurzame vereniging

Op 10 juni 2021 hield de vereniging een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Hierin presenteerde het bestuur het meerjarenplan om duurzame investeringen te doen in het Sportpark en de accommodatie. Via deze weg moet Sportvereniging Vaassen toekomstbestendig blijven, zowel op financieel als sportief vlak. Dit plan werd unaniem gesteund door de leden. Hieronder staan de verschillende projecten met hetzelfde strategische, lange termijn doel: “S.V. Vaassen verduurzamen” en hoe jij als lid kan helpen deze projecten te realiseren via het “S.V. Vaassen Verduurzamings Fonds”.

Verduurzamings

Projecten

Splitsing CV-installatie

De verwarming van de accommodatie opsplitsen, zodat niet het gehele pand met gas opgewarmd hoeft te worden. Terugverdientijd: 4 a 5 jaar. Partner: Tiemens Installatie

Duurzame Sportverlichting

Vervangen van de huidige sportverlichting met een duurzame led-installatie. Jaarlijkse besparing van 60% op de energierekening. Terugverdientijd: 8 a 9 jaar. Partner: Sportverlichting.com

Steun

Rabobank

Tijdens het Voetbalfestijn maakte Rabobank Noord-Oost Veluwe bekend de verduurzamingsplannen van de vereniging te steunen. René Steunenberg overhandigde een cheque van maar liefst €6.000,- aan Marcel en Arjan.

Steun

Club van 100

Naast de steun vanuit het Rabofonds heeft ook het Bestuur van de Club van 100 laten weten €6.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamingsplan.

Help mee met het realiseren van de doelen

De vereniging is financieel gezond, maar kan de projecten niet in hun geheel voorfinancieren. Daarvoor is het S.V. Vaassen Fonds bedacht. Hierbij lenen leden een bedrag aan de vereniging en betaalt de vereniging dit weer terug in 3 tot 5 jaar. Eventueel tegen een lage rente, maar bij voorkeur rentevrij. Investeren in de vereniging mag al vanaf €100,-.