Aannamebeleid vrijwilligers

Aanleiding

Vrijwilligers vormen het fundament van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en of een bezoek aan de kantine.

Het uitgangspunt is dat iedereen welkom is om vrijwilliger te worden. Desalniettemin is het belangrijk om een veilige sportomgeving te creëren en te handhaven op Sportpark de Kouwenaar. Met name om gevoelige doelgroepen te beschermen; denk hierbij aan onze jeugd.

Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt daarom een procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Besluit

Het Bestuur heeft bevonden dat met het onderstaande beleid sprake is van een aannamebeleid die bijdraagt aan het creëren van een veilig Sportpark de Kouwenaar: 

  1. Intakegesprek met de vrijwilliger;
  2. Nagaan van het arbeids- en vrijwilligersverleden;
  3. Het nagaan van minstens één referentie, bij voorkeur zo recent mogelijk;
  4. De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
  5. Vrijwilligers die met minderjarigen en of mensen met een verstandelijke beperking werken, worden geacht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen tonen.

*De aanvraagprocedure voor een VOG loopt via de vereniging. Contactpersoon is de secretaris. De vereniging kan gebruik maken van de Regeling Gratis-VOG. Zie voor meer informatie de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport