Verenigingshistorie

In vier tijdvakken leest u 100 jaar voetbalplezier, -ervaring en gekte. Enkel mogelijk gemaakt door een gepassioneerd clubfundament van sportliefhebbers, vrijwilligers en sponsoren. Klik op een tijdvak om hierover te lezen.

1920-1945    1945-1970    1970-1995    1995-2020

Eerste tijdvak

1920-1945

1920
1920

De oprichting van Germania en toetreding tot de Apeldoornsche Bond

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog speelden drie Vaassense verenigingen, bestaande uit enkele teams ieder, op boerenweilanden en heivelden vanuit eigen initiatief vriendschappelijke wedstrijden. Dit waren Sparta, Victoria en Unitas. Ze gingen zowel onderling als tegen anderen de strijd aan. Om competitief te kunnen spelen, besloot men te gaan fuseren. "In eendracht zoeke men kracht. Op een kleine plaats is een flinke club verre te verkiezen boven een paar kleineren." Zo luidde de krant van zaterdag 29 mei 1920.

"In eendracht zoeke men kracht"

Op 12 juni 1920 werd een oprichtingsbijeenkomst met de fuserende partijen gehouden. Hierbij werd ten eerste een Oprichtingsbestuur vastgesteld, bestaande uit Dhr. W. Schouten in de rol van Voorzitter, Dhr. A. Woning in de rol van Secretaris en Dhr. J. Prins in de rol van Penningmeester. Vervolgens werd er een verenigingsnaam gekozen. Dit werd op voorstel van Dhr. J. Jonker 'Germania'. De strijdkleuren werden rood-wit en de contributie werd vastgesteld op f 0,60 per maand voor werkende leden. Donateurs dienden minstens f 3,00 per jaar te betalen. De voetbalvereniging Germania was definitief een feit, de vereniging betrad direct de Apeldoornsche Voetbalbond om in de regio Vaassen te vertegenwoordigen.

Onderstaand het oprichtingselftal

Van links naar rechts: Staand: Woning Sr., H.J. Visser, H. Karrenbelt, N.N, B. Langendonk, H. Langendonk, G. Tenkink en M. Bosch. Knielend: B. Jacobs, B. Woning, G. Kamphuis en D. Karrenbelt. Liggend: T. Hulleman en P. Broeders.

"Een vlag ten geschenke gegeven"

Op zondag 20 juni 1920 opende de vereniging feestelijk een nieuw terrein, welke aan de Cannenburgherweg lag. "Alwaar de vereeniging een vlag werd ten geschenke gegeven door de heer Bervoets. Dhr. Üthermolen wenschte de leden geluk dat zij het zoover hebben kunnen brengen om een goede vereeniging op te richten en sprak de wensch uit dat er naast deze vlag nog spoedig een mooi schild mag prijken." Aldus de krant van woensdag 23 juni.