Verenigingshistorie

In vier tijdvakken leest u 100 jaar voetbalplezier, -ervaring en gekte. Enkel mogelijk gemaakt door een gepassioneerd clubfundament van sportliefhebbers, vrijwilligers en sponsoren. Klik op een tijdvak om hierover te lezen.

1920-1945    1945-1970    1970-1995    1995-2020

Eerste tijdvak

1920-1945

1920
1920

De oprichting van Germania en toetreding tot de Apeldoornsche Bond

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog speelden drie Vaassense verenigingen, bestaande uit enkele teams ieder, op boerenweilanden en heivelden vanuit eigen initiatief vriendschappelijke wedstrijden. Dit waren Sparta, Victoria en Unitas. Ze gingen zowel onderling als tegen anderen de strijd aan. Om competitief te kunnen spelen, besloot men te gaan fuseren. "In eendracht zoeke men kracht. Op een kleine plaats is een flinke club verre te verkiezen boven een paar kleineren." Zo luidde de krant van zaterdag 29 mei 1920.

"In eendracht zoeke men kracht"

Op 12 juni 1920 werd een oprichtingsbijeenkomst met de fuserende partijen gehouden. Hierbij werd ten eerste een Oprichtingsbestuur vastgesteld, bestaande uit Dhr. W. Schouten in de rol van Voorzitter, Dhr. A. Woning in de rol van Secretaris en Dhr. J. Prins in de rol van Penningmeester. Vervolgens werd er een verenigingsnaam gekozen. Dit werd op voorstel van Dhr. J. Jonker 'Germania'. De strijdkleuren werden rood-wit en de contributie werd vastgesteld op f 0,60 per maand voor werkende leden. Donateurs dienden minstens f 3,00 per jaar te betalen. De voetbalvereniging Germania was definitief een feit, de vereniging betrad direct de Apeldoornsche Voetbalbond om in de regio Vaassen te vertegenwoordigen.

Onderstaand het oprichtingselftal

Van links naar rechts:
Staand: Woning Sr., H.J. Visser, H. Karrenbelt, N.N, B. Langendonk, H. Langendonk, G. Tenkink en M. Bosch. Knielend: B. Jacobs, B. Woning, G. Kamphuis en D. Karrenbelt.
Liggend: T. Hulleman en P. Broeders.

"Een vlag ten geschenke gegeven"

Op zondag 20 juni 1920 opende de vereniging feestelijk een nieuw terrein, welke aan de Cannenburgherweg lag.

"Alwaar de vereeniging een vlag werd ten geschenke gegeven door de heer Bervoets. Dhr. Üthermolen wenschte de leden geluk dat zij het zoover hebben kunnen brengen om een goede vereeniging op te richten en sprak de wensch uit dat er naast deze vlag nog spoedig een mooi schild mag prijken."

Aldus de krant van woensdag 23 juni 1920

1922-1930
1922-1930

De Veluwe in de Geldersche Voetbal Bond

In 1922 kwam er een fusie tot stand tussen Geldersche, Nijmeegsche en Apeldoornsche voetbalbonden, zodoende kwam onze vereniging in de nieuwe GVB terecht. De GVB sloot zich vervolgens aan bij de KNVB. Dit betekende wel dat met het ingaan van seizoen 1922-1923 de naam "Germanina" veranderd moest worden aangezien er al een vereniging met deze naam bestond. Besloten werd om vanaf nu de naam "De Veluwe" te gaan voeren. De kleuren bleven echter onveranderd. Men nam dit eerste seizoen in de GVB deel met 2 teams aan de competitie.
Uit het jaarverslag 1923-1924 van de GVB:

"In de 2e klasse B ging het elftal van Apeldoornsch oudste Voetbalvereeniging, Robur et Velocitas, met het kampioenschap strijken. Het verschil tusschen haar en Veluwe 1 had niet zoo groot behoeven te zijn, was niet de Veluwe zoo onverstandig geweest 2 punten door niet opkomen weg te gooien. Deze verliespunten ontmoedigde de Veluwe 1 dermate dat Robur tenslotte geen moeilijke partij aan haar kreeg."

Tot 1929-1930 werd er gespeeld in deze 2e klasse B. Terwijl in dit seizoen ook het eerste jeugdelftal van de Veluwe ingeschreven werd voor de aspiranten competitie. 1929-1930 werd een succesvol seizoen met promotie voor Veluwe 1 en 2, maar dit had wel heel veel voeten in de aarde. Een samengevat verslag van het jaarverslag van de GVB en van de kranten:

"De Eper Boys en de Veluwe 1 hebben in de 2e klasse B een strijd gestreden zoals wij nog zelden hebben meegemaakt. Aan het einde van deze dubbele competitie, waaraan 5 elftallen hebben deelgenomen, bleek de Veluwe No.1 te zijn met 1 winstpunt meerderheid. Dit eene puntje was geboren uit een protest aangeteekend door de Veluwe. Wanneer de Veluwe niet in de laatste gewone competitie-wedstrijd met een ongerechtigd speler was uitgekomen, zou zij dus het kampioenschap op rechtmatige wijze veroverd hebben. Tegen het uitkomen met een ongerechtigd speler werd door de Eper Boys, die bedoelde wedstrijd hadden verloren, geprotesteerd, zoodat deze wedstrijd opnieuw moest worden vastgesteld en de overwinning van de Veluwe moest worden geannuleerd. Het resultaat van deze ontmoeting was een gelijk spel, zoodat de Eper Boys tenslotte over 1 winstpunt meerderheid de beschikking kreeg. Een poging van de Veluwe om de uitslag van dezen allerlaatsten strijd opnieuw ongedaan te maken, omdat het terrein van de Eper Boys niet aan de officiële afmetingen zou voldoen werd , volkomen terecht door het bestuur afgewezen, omdat alle andere verenigingen toestemming hadden gegeven om op dit terrein te spelen"

Uit de krant van woensdag 14 mei en van woensdag 21 mei 1930

"Het bestuur van den Gelderschen Voetbalbond heeft besloten dat de laatste wedstrijd van Veluwe tegen Eper Boys moet worden overgespeeld wegens het uitkomen met een ongerechtigd speler door de Veluwe. Deze wedstrijd wordt nu a.s. zondag te Epe overgespeeld."

"Eper Boys kampioen (2-2) Naar wij vernamen is de wedstrijd onder protest van de Veluwe gespeeld"

Hoe dan toch nog uiteindelijk de promoties tot stand kwamen blijkt uit de krant van woensdag 24 september 1930:

"De wedstrijd Veluwe 1 - A.G.O.V.V. 5 moest 13 deze overgespeeld worden omdat door het GVB bestuur de wedstrijd van 9 februari j.l. ongeldig was verklaard. In de 2de klas van de GVB is nu, omdat Veluwe den bovengenoemde wedstrijd heeft gewonnen een verandering is gekomen. Nu staan Veluwe 1 en Eper Boys gelijk in aantal punten. Het doelgemiddelde in aanmerking genomen heeft Veluwe de leiding in den competitiestand.

Het GVB bestuur heeft nu besloten ook Veluwe 1 naar te 1e klas te doen. Evenzoo is door het bestuur besloten Veluwe 2 te doen gaan van de 3e klas naar de 2e klas daar de vereniging K.D.O. ontbonden is."

De Veluwe 1 uiteindelijk kampioen en promotie naar de 1e klas GVB.


Van links naar rechts:
Achterste rij: J.v.d.Esschert, P.Broeders(grensrechter), Teunis Keurhorst, Dik Rutten, Walter Sandler, Evert Kamphuis en Jan Tiemens.
Midden: Gerrit Remming, Peter van Houttum en Dolf Messner.
Voor: Jan Jaling, Gerrit Kamphuis Drikus Pol en B.Jacket (reserve keeper).