Veertien jubilarissen bij jaarvergadering S.V. Vaassen

VAASSEN – De lange geschiedenis van SV Vaassen werd afgelopen week tijdens de jaarvergadering extra benadrukt. Maar liefst acht leden zijn hun club al vijftig of zelfs zestig jaar trouw. In totaal werden veertien jubilarissen in het zonnetje gezet.

Voor deze huldiging werd eerst terug gekeken op het afgelopen seizoen. Uit het opsommen van de vele activiteiten, naast het voetbal, voor zowel jeugd als senioren is duidelijk dat SV Vaassen een levendige club is. Ook de financiële verantwoording van de penningmeester kent een positief resultaat. Wel zijn er zorgen over de gestegen prijzen van gas en energie. Een contributieverhoging wordt nog niet noodzakelijk gevonden.

Tien jubilarissen waren tijdens de algemene ledenvergadering aanwezig. Voorzitter Marcel Tiemann overhandigde hen de verenigingsspeld, natuurlijk met een fraaie bos bloemen. Over iedere jubilaris gaf hij een korte opsomming van hun geschiedenis bij de club. Waarbij ongetwijfeld niet alles werd benoemd, omdat de mannen in de loop der jaren ook als vrijwilliger veel taken op zich hebben genomen. Sommigen zijn nog wekelijks in en rond het clubhuis te vinden. Zowel als supporter en als vrijwilliger. Tiemann zelf (40 jaar lid) werd toegesproken door mede-bestuurslid Iris Kaandorp.

De broers Arie en Wim Stegeman zijn zestig jaar geleden samen lid geworden. Behalve op het veld hebben beiden zich door de jaren heen volop ingezet voor de club. Van leiden van diverse teams tot het filmen van de wedstrijden. En natuurlijk als supporter langs de lijn.

Joop Sangers, Dick Hulleman, Wil Brummel, Lammert Schurink, Gert Vosselman en Jan Dekkers zijn ieder al een halve eeuw aan de blauw-witten verbonden. Gerrit Proper, Arie Brummel, en Edwin Rodijk zijn veertig jaar lid. Voor hun zilveren lidmaatschap werden Alfred Schurink en Jan Dollenkamp gehuldigd.

Geef een reactie